นิสิตและบุคลากร มศว ร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนอโศกมนตรีภายใต้กิจกรรม The Clean Road

ส่วนพัฒนากายภาพ และส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “อโศกมนตรี : The Clean Road” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต บุคลากร มศว และบุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนบริเวณถนนอโศกมนตรี รวมถึงเปิดให้โอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยกิจกรรมนี้ เริ่มต้นทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน จนถึงปั๊มน้ำมันเชลล์ โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวขอบคุณและกล่าวรายงานตามลำดับ