เยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ

เข้าเยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand
ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30- 16.00 น

Scroll to top