ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565

27 – 28 ตุลาคม 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ

เข้าเยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailandในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30- 16.00 น

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2565

16 – 17 มิถุนายน 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ Sun Thailand (มหาวิทยาลัยยั่งยืน) ครั้งที่ 6

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Sun Thailand (มหาวิทยาลัยยั่งยืน) ครั้งที่6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานเพื่อความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

Scroll to top