มศว เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานที่การประชุม IWGM 2019 ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์

คณะอาจารย์ และทีมงานมหาวิทยาลัยสีเขียวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมประจำปี The 5Th International Workshop on UI Greenmetric World University Rankings (IWGM 2019)

เมื่อวันที่ 14-16 เมษายน 2562 ณ University College Cork สาธารณรัฐไอร์แลนด์